Hiển thị 1–12 của 27 kết quả

Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit Layer 2+ managed

Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit Layer 2+ managed

Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G + 2 cổng quang)

Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit Layer 2 managed.

Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G + 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged

Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit Layer 2 managed

Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G + 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged.

Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 1 cổng mạng uplink)

Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink)