Hiển thị 1–12 của 71 kết quả

• Camera Cảm biến nhiệt Thermal chuyên dụng hỗ trợ ePoE

Camera chuyên dụng chụp biển số xe ra vào

CAMERA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

CAMERA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

CAMERA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera

Thiết bị lưu trữ dùng cho hệ thống camera 36 ổ cứng

Thiết bị lưu trữ dùng cho hệ thống camera 36 ổ cứng