DH-HAP320

• Micro độ nhạy cao, lọc tiếng ồn
• Chống sét, chống sốc điện
• Tầm hoạt động 10-150m2
• Độ nhạy -35 ± 2dB
• Nguồn DV12V (9~18V)

Download Brochure Download Image