DH-ITARD-024SA

– Máy dò radar
– Tần số phát sóng 24.125GHz
– Thiết bị giám sát tốc độ của xe ở 1 làn đường
– Kết hợp với camera giao thông
– Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
– Nguồn cấp DC 12V/AC 24V
– Nhiệt độ hoạt động : -30° C ~ +70° C.

Download Brochure Download Image