DHI-HY-1025

Tủ báo cháy địa chỉ 2 loops

> Số Loop: 2
> Thiết bị tối đa trên 1 loop: 254
> Nguồn điện: AC 90-240V/50Hz, 60Hz
> Pin dự phòng: 2x pin 12V/5Ah

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,