DHI-HY-1301

Đầu báo khói địa chỉ

> Điện áp đầu vào: DC 24V(16V-28V)
> Dòng điện chờ: ≤ 0,18mA
> Dòng điện báo động: ≤ 0,28mA
> Đèn chỉ thị: Đèn LED màu đỏ
>Phạm vi địa chỉ: 1-254

Download Brochure Download Image