DHI-HY-1330

Hiển thị phụ

> Điện áp đầu vào: DC 24V(16V-28V)
> Màn hình: LCD (64X128)
> Bộ nhớ: Lên tới 999 nhật ký cảnh báo
> Chỉ thị: Bình thường (xanh), Báo động (đỏ), Kiểm tra (vàng), Im lặng (vàng)
> Dòng điện chờ: 2mA
> Dòng điện báo động: 10mA
> Âm thanh phát ra: 65-115 dB(A) ở 1 m
> Phạm vi địa chỉ: 1-254

Download Brochure Download Image