DHI-HY-1410

Mô đun vào/ra

> Điện áp đầu vào: DC 24V(16V-28V)
> Đầu ra: Đầu ra thụ động DC 30V/2A
> Dòng điện chờ: ≤ 0,15mA
> Dòng điện báo động: ≤ 9mA
> Chỉ thị: LED đỏ
> Phạm vi địa chỉ: 1-254

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,