DHI-HY-1431

Mô đun cách ly

> Điện áp đầu vào: DC 24V(16V-28V)
> Dòng điện chờ: ≤ 0,15mA
> Dòng điện báo động: ≤ 8mA
> Dòng điện bảo vệ ngắn mạch: 450mA
> Chỉ thị: LED đỏ
> Phạm vi địa chỉ: 1-254

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,