DHI-HY-C102-8

Tủ báo cháy thường – 8 zone

> Số vùng: 8
> Số lượng thiết bị mỗi vùng: 32
> Nguồn điện chính: AC 90-220V/50Hz, 60Hz
> Pin dự phòng: 2x pin 12V/5Ah
> Kích thước: 310mm x 227mm x 73mm

 

Danh mục: ,