DHI-HY-C131

Đầu báo khói thông thường 2 dây

> 2 dây
> Điện áp đầu vào: DC 24V(16V-28V)
> Dòng điện chờ: ≤ 0,18mA
> Dòng điện báo động: ≤ 0,28mA
> Chỉ thị: Đèn LED màu đỏ

Download Brochure Download Image