DHI-HY-C133

Đầu báo khói thông thường 4 dây

>4 dây
> Điện áp đầu vào: DC 24V(16V-28V)
> Dòng điện chờ: ≤ 0,35mA
> Dòng điện báo động: ≤ 0,1mA
> Chỉ thị: Đèn LED màu đỏ

Download Brochure Download Image