EAP620 HD

  • Tốc độ Wi-Fi 6 siêu nhanh : Đồng thời 574 Mbps trên 2,4 GHz và 1201 Mbps trên 5 GHz tổng cộng là 1775 Mbps tốc độ Wi-Fi. †
  • Khả năng kết nối mật độ cao : Tăng gấp 4 lần khả năng kết nối đồng thời nhiều thiết bị hơn. ‡
  • Được tích hợp vào Omada SDN : Cấp phép không chạm (ZTP) § , Quản lý đám mây tập trung và Giám sát thông minh.
  • Quản lý tập trung : Truy cập đám mây và ứng dụng Omada để quản lý cực kỳ thuận tiện và dễ dàng.
  • Chuyển vùng liền mạch : Ngay cả các luồng video và cuộc gọi thoại cũng không bị ảnh hưởng khi người dùng di chuyển giữa các vị trí. △

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,