KX-FM4K02

. Bộ video wall sử dụng cho mục đích đơn giản hỗ trợ 4 màn hình
. Hỗ trợ xuất hình 4K 4CH@4K/16CH@1080P/36CH@720P/64CH@D1/64CH@960H
. Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36
. Hỗ trợ 4 cổng HDMI
. DC12V, 4A

Download Brochure Download Image