PA-003A

NGUỒN

. Nguồn vào: AC 100-220V/50Hz
. Nguồn ra: DC 12V / 2000mA

. Nguồn điện tử
. Chất lượng cao

Download Image

 

Danh mục: ,