PTS-301

CHÂN ĐẾ XOAY

. Gắn ngoài trời
. Chiều xoay: ngang 350o / dọc 90o
. Tốc độ: 6o/s
. Nguồn: 220V AC

Download Image
Danh mục: ,