RackMount Kit-19

  • Tương thích với các công tắc gắn trên giá 19 inch của TP-Link và các sản phẩm khác.
  • Nếu không chắc chắn về kiểu công tắc, vui lòng đo kích thước của tai lắp và khoảng cách lỗ của công tắc, có thể sử dụng nếu chúng khớp nhau.
  • Vật liệu kim loại đáng tin cậy được lựa chọn, chắc chắn và bền, lắp đặt chắc chắn và không dễ rơi.
  • Có nhiều dòng máy tương thích, vui lòng chú ý đến kích thước của máy.

 

Danh mục: ,