TL-FC1420

14-Slot Rackmount Chassis

  • 14 khoang để chứa tối đa 14 bộ chuyển đổi phương tiện
  • Nguồn điện dự phòng tùy chọn để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy không ngừng
  • Có thể hoán đổi nóng; thay thế bộ chuyển đổi dễ dàng và nhanh chóng
  • Gắn hai quạt làm mát để thông gió tốt hơn

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,