TL-SM311LM

Module MiniGBIC

Mô-đun MiniGBIC đa chế độ
Tương thích với sê-ri T3700, sê-ri T2700, sê-ri T2600, sê-ri T2500, sê-ri T1700, sê-ri T1600, sê-ri T1500, sê-ri 2/3/5 và MC220L

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,