TL-SM311LS

Module Quang MiniGBIC

Mô-đun MiniGBIC đơn chế độ
Tương thích sê-ri T3700, sê-ri T2700, sê-ri T2600, sê-ri T2500, sê-ri T1700, sê-ri T1600, sê-ri T1500, sê-ri 2/3/5 và MC220L

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,