TL-SM5110-LR

10GBase-LR SFP+ LC Transceiver

  • Bộ thu phát SFP + LC đơn chế độ
  • Hot-Pluggable với tính linh hoạt tối đa
  • Hỗ trợ giám sát chẩn đoán kỹ thuật số (DDM)\
  • Tương thích với Thỏa thuận đa nguồn có thể cắm dạng nhỏ 10G (SFP + MSA)
  • Tương thích với các công tắc có cổng 10G SFP+, như JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP, v.v.

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,