Hiển thị 1–12 của 50 kết quả

Đầu ghi hình IP 16 kênh hỗ trợ 16 cổng PoE

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

Đầu ghi hình IP AI 16 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

Đầu ghi hình IP PoE 16 kênh

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

Đầu ghi hình NVR 8 kênh

Đầu ghi hình NVR 4 kênh

Đầu ghi hình NVR PoE 4 kênh

Đầu ghi hình NVR PoE 4 kênh

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt