DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (THÁI NGUYÊN)

Vừa qua, ngày 18/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Thái Nguyên. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (THANH HÓA 15.09)

Vừa qua, ngày 15/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Thanh Hóa. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (QUẢNG TRỊ)

Vừa qua, ngày 16/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Quảng Trị. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (QUẢNG NGÃI)

Vừa qua, ngày 14/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Quảng Ngãi. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (BÌNH DƯƠNG 10.09)

Vừa qua, ngày 10/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Bình Dương. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (PHÚ THỌ)

Vừa qua, ngày 19/08/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Phú Thọ. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (VŨNG TÀU)

Vừa qua, ngày 08/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Vũng Tàu. Dahua – KBT  […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (THÁI BÌNH)

Vừa qua, ngày 06/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Thái Bình. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (BÌNH DƯƠNG)

Vừa qua, ngày 06/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Bình Dương. Dahua – KBT […]

DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 (TÂY NINH)

Vừa qua, ngày 05/09/2022 DAHUA – KBT OFFLINE WORKSHOP 2022 với chủ đề  “Sản phẩm mới – Giải pháp SMB của Dahua cho doanh nghiệp & Cơ hội gia tăng lợi nhuận cho MD/SD” đã diễn ra thành công với sự tham dự đông đảo của các anh em CCTV Tây Ninh. Dahua – KBT […]