VTM05R

• Box nổi DHI-VTO2202F-P (-S2)
• Chất liệu hợp kim nhôm
AL5052 t=2.0mm, IP65

Download Brochure Download Brochure