WDS240G3G0A

  • Dung lượng: 240GB
  • Chuẩn giao tiếp: SATA 3
  • Tốc độ đọc: Up to 545MB/s
  • Tốc độ ghi:Up to 465MB/s
  • Kích thước: 2.5 inch
  • Thương hiệu Mỹ
  • Bảo hành 3 năm
  • Chống sốc tốt – Hiệu suất tốt

Download Brochure Download Image

Danh mục: