DH-ITARD-024SA-ST

• Kết hợp với camera giao thông
• Tần số phát sóng 24.150±0.045 GHz
• Khoảng cách nhận diện tốc độ
18 m–38 m (khi lắp cao 6m)
• Thiết bị giám sát tốc độ của xe ở 1 làn đường
• Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h

Download Brochure Download Image