DHI-ASM102(V2)

Đầu thiết lập vân tay

– Giao tiếp USB với máy tính.
– Không dùng nguồn phụ