ITALE-080BA-IR8

• Hỗ trợ ánh sáng hồng ngoại cho camera ITC
• 24 bóng, ánh sáng hồng ngoại.
Tùy chỉnh mức sáng từ 1 ~ 6
• Tùy chọn chế độ hoạt động (chớp, sáng liên tục)
• Khoảng cách chiếu sáng từ 18 ~ 23m
• Nguồn 220V AC, công suất tối đa 90W

Download Brochure Download Image