KB-SL01HS

Khóa thông minh cho khách sạn màu bạc
Mở khóa bằng thẻ từ
Báo động khi mở khóa sai.
Báo động khi nguồn yếu.
Hỗ trợ nhiều thẻ từ.

Download Brochure Download Image

Danh mục: