KX-CAi4K8216N2

· Cổng vào 16 kênh IP tối đa 12MP, băng thông 200Mbps (80Mbps khi bật chức năng Ai)
· DC12V, 8TB x 2 SATA
· Hỗ trợ 4 kênh bảo vệ vành đai
. Chức năng nhận diện khuôn mặt
. Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào

Download Brochure Download Image

Danh mục: