KX-F4K02-A / KX-F4K02-B

• Bộ video wall sử dụng cho mục dích đơn giản hỗ trợ 4 màn hình
• Hỗ trợ xuất hình 4K 4CH@4K/16CH@1080P/36CH@720P/64CH@D1/
64CH@960H
• Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36
• Hỗ trợ 4 cổng HDMI out
• DC12V, 4A

Download Image
Danh mục: