Thẻ nhớ Sandisk High Endurance

Thẻ nhớ Sandisk High Endurance

    • Chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát, độ bền cao cho phép sử dụng ghi liên tục
    • Dung lượng 32GB, 64GB, 128GB, 256GB chịu được mọi điều kiện khắc nghiệt
    • Ghi ở chế độ Full HD hoặc 4K, tiết kiệm thời gian và sao lưu nhanh

    Download Brochure Download Image

    Danh mục: