Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera

Thiết bị lưu trữ dùng cho hệ thống camera 36 ổ cứng

Thiết bị lưu trữ dùng cho hệ thống camera 36 ổ cứng

Thiết bị lưu trữ dùng cho hệ thống camera 24 ổ cứng

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera

Thiết bị lưu trữ dùng cho camera

16-bay Embedded Video Storage

36-HDD Enterprise Video Storage

24-HDD Enterprise Video Storage

16-HDD Enterprise Video Storage