DHI-ASR2102A

• Hỗ trợ mở khóa bằng thẻ và vân tay
• Hỗ trợ 3000 vân tay
• Hỗ trợ công nghệ Watchdog
• Hỗ trợ thẻ IC / thẻ ID
• Tốc độ phản hồi 0.1s
• Nguồn DC 12V 0.5A, IP65

Download Brochure Download Image

Danh mục: