DHI-ITSE1200-TA-G08

• Thiết bị lưu trữ camera giao thông 12 kênh 16 kênh Video Access/12 kênh ANPR
• Chống xóa dữ liệu trực tiếp
• Tìm kiếm dữ liệu phương tiện
• 2 ổ cứng 4TB, tối đa 4 ổ cứng
• 4G, GPS, Auto Register, ANR
• 18 RJ45, 2 cổng quang, 2RS232, 4 RS485, 2USB, 1 khe sim 4G, audio 1in/1out, alarm 4in/4out, 1out 12VDC

Download BrochureDownload Image