KX-F320R16ST2

. Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứngx18TB
. Hỗ trợ tối đa 320 camera
. Băng thông tối đa 800 Mbps
. Hỗ trợ chuẩn Onvif
. Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD
. Hỗ trợ N+M cluster, 2 RJ45, 1eSATA, miniSAS

Download Brochure Download Image