DHI-HY-1400

Mô đun đầu vào

> Điện áp đầu vào: DC 24V(16V-28V)
> Dòng điện chờ: ≤ 0,15mA
> Dòng điện báo động: ≤ 0,19mA
> Chỉ thị: LED đỏ
> Phạm vi địa chỉ: 1-254

Download Brochure Download Image

Danh mục: ,